aizmirsi paroli?

Lietošanas noteikumi

 1. www.taupinaudu.lv ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē SIA „TostDesign”, turpmāk tekstā „taupinaudu.lv”.
 2. Portāla www.taupinaudu.lv lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla www.taupinaudu.lv lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
 3. Taupinaudu.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.taupinaudu.lv.
 4. Portāla www.taupinaudu.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla www.taupinaudu.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
 5. Lai kļūtu par portāla www.taupinaudu.lv reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Katrā portāla www.taupinaudu.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus.
 6. Katram reģistrētajam portāla www.taupinaudu.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
 7. Portāla www.taupinaudu.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla www.taupinaudu.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.
 8. Komerciāla rakstura aktivitātes portālā www.taupinaudu.lv ir atļautas tikai ar portāla www.taupinaudu.lv saskaņojumu.
 9. Taupinaudu.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.taupinaudu.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 10. Katrs portāla www.taupinaudu.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portālā www.taupinaudu.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:
  • Informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla www.taupinaudu.lv normālu darbību un drošību.
  Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Taupinaudu.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst , kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.
 11. Jebkurā gadījumā Taupinaudu.lv nenes nekādu atbildību par portālā www.taupinaudu.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Taupinaudu.lv nav atbildīga par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no Taupinaudu.lv. Bez tam Taupinaudu.lv nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla www.taupinaudu.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 12. Portāla www.taupinaudu.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Taupinaudu.lv tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Taupinaudu.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.
 13. Ja portāla www.taupinaudu.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 14. Taupinaudu.lv, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla www.taupinaudu.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
 15. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.taupinaudu.lv pieder tikai un vienīgi Taupinaudu.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Taupinaudu.lv.
 16. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Taupinaudu.lv un portāla www.taupinaudu.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Kāpēc reģistrēties Taupinaudu.lv?

 • Lieto budžeta plānotāju un kontrolē savus tēriņus
 • Pievieno savus un vērtē citu iesūtītos taupīšanas padomus, piedalies diskusijās

Taupīt un ekonomēt var ne tikai lielās lietās – reģistrējies un pastāsti kā Tu ikdienā Taupi Naudu.

Tavs stāsts būs noderīgs mums visiem un, iespējams, kādam tā var izrādīties izeja no sarežģītas situācijas.